Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej izolowanej linii kablowej oświetlenia drogowego z dnia 10.09.2012r.


Dąbrowa Chełmińska 10.09.2012 r.
 
                                                    
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej izolowanej linii kablowej oświetlenia drogowego drogi powiatowej Nr 1601C w miejscowości Czarże na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działek 363/1, 389 obręb ewidencyjny Czarże oraz nr ewidencyjnym 7/1 obręb ewidencyjny Gzin Dolny gmina Dąbrowa Chełmińska.
 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (10 września 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (10 września 2012, 11:33:21)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (10 września 2012, 14:02:51)
Zmieniono: korekta czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1099