Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej izolowanej linii kablowej oświetlenia drogowego


Dąbrowa Chełmińska 10.09.2012 r.

                                              
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej izolowanej linii kablowej oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 1601C ul. Chełmińska i drogi nr 051540C ul. Bałtycka w miejscowości Czarże gm. Dąbrowa Chełmińska na nieruchomości ozn. nr ewid. 267/4, 363/1, 391 w Czarżu w obrębie Czarże, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (10 września 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (10 września 2012, 11:30:46)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (10 września 2012, 14:03:25)
Zmieniono: korekta czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 987