OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV z dnia 5.09.2012r.


Dąbrowa Chełmińska 05.09.2012 r.
 
                                   
OBWIESZCZENIE  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr 309/7, 304/2, 305, 310/4 i 310/5 obręb ewidencyjny Gzin Górny w miejscowości Gzin dla zasilania działek  w miejscowości Gzin gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 14.09.2012 r. w godzinach urzędowania.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (5 września 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (5 września 2012, 09:16:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1009