OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej izolowanej linii kablowej oświetlenia drogowego drogi powiatowej


Dąbrowa Chełmińska 29.08.2012 r.
 
                    
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej izolowanej linii kablowej oświetlenia drogowego drogi powiatowej Nr 051601C w miejscowości Czarże na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działek 363/1, 389 obręb ewidencyjny Czarże oraz nr ewidencyjnym 7/1 obręb ewidencyjny Gzin Dolny gmina Dąbrowa Chełmińska.
W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 7.09.2012 r. w godzinach urzędowania.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (29 sierpnia 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (29 sierpnia 2012, 09:20:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1007