Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.08.2012 r.


Dąbrowa Chełmińska 24.08.2012 r.
 
                                                  
 
OBWIESZCZENIE
 
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 24.08.2012 r. została wydana na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu decyzja administracyjna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na  budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 64/1 i 67/1 przy ul. Fermowej w Dąbrowie Chełmińskiej, obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (24 sierpnia 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (24 sierpnia 2012, 12:44:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 799