OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV w miejscowości Gzin

Dąbrowa Chełmińska, 2012-08-02
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 

 
            Zgodnie z art. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2012 r., poz. 647], zawiadamiam, że w dniu 31.07.2012 r. zostało wszczęte na wniosek Tadeusza Koniecznego  reprezentującego firmę PROJ-FIN z siedzibą przy ul. Dworcowej 81/804 w Bydgoszczy działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr 309/7, 304/2, 305, 310/4 i 310/5 obręb ewidencyjny Gzin Górny w miejscowości Gzin dla zasilania działek  w miejscowości Gzin gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (2 sierpnia 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (2 sierpnia 2012, 10:29:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1232