OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kVna działkach nr 64/1 i 67/1 obręb ewidencyjny Dąbrowa Chełmińska. .


Dąbrowa Chełmińska 2.08.2012 r.
 
                                          
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr 64/1 i 67/1 obręb ewidencyjny Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 22.08.2012 r. w godzinach urzędowania.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (2 sierpnia 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (2 sierpnia 2012, 09:39:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1612