OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowę elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.]  zawiadamiam, że w dniu 10.07.2012 r. zostało wszczęte na wniosek P. Tadeusza Koniecznego  reprezentującego firmę PROJ-FIN z siedzibą przy ul. Dworcowej 81/804 w Bydgoszczy działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr 64/1 i 67/1 obręb ewidencyjny Dąbrowa Chełmińska w miejscowości Dąbrowa Chełm. przy ul. Fermowej.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie do dnia 31 lipca 2012 r. zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 
 
 
 
                                                                                                
                                                                                               
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (18 lipca 2012)
Opublikował: Sławomir Zieliński (18 lipca 2012, 14:31:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1018