OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr 302/1, 303, 304/2, 305, 310/4 i 310/5 obręb ewidencyjny Gzin Górny w miejscowości Gzin dla zasilania działek 310/4, 310/5 i 304/2 w miejscowości Gzin gm. Dąbrowa Chełmińska
 
W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 27.07.2012 r. w godzinach urzędowania.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmńska (17 lipca 2012)
Opublikował: Sławomir Zieliński (17 lipca 2012, 08:01:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1394