OGŁOSZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO (BUDOWA LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA)


Dąbrowa Chełmińska 28.03.2012 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 55/3, 59, 61, 63  we wsi Otowice, obręb geodezyjny Otowice, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (28 marca 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (28 marca 2012, 10:47:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1218