OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 20.03.2012 R.


Dąbrowa Chełmińska 20.03.2012 r.
 
                                                    
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach nr 55/3, 59 i 112 obręb ewidencyjny Otowice oraz na działce nr 253 obręb ewidencyjny Dąbrowa Chełmińska dla zasilania budynków mieszkalnych na działkach  nr 55/3,59, 61 i 63 obręb ewidencyjny Otowice gm. Dąbrowa Chełmińska.
W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 27.03.2012 r. w godzinach urzędowania.
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (20 marca 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (20 marca 2012, 12:31:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 990