OGŁOSZENIE PRZYJĘCIU DOKUMENTU - uchwały nr XVI.139.2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wałdowo Królewskie 1” gm. Dąbrowa Chełmińska.


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
informuję
o przyjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska w dniu 8 marca 2012 r. uchwały nr XVI.139.2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wałdowo Królewskie 1” gm. Dąbrowa Chełmińska.

Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej – pokój nr 13 oraz na stronie internetowej gminy.
 

PLIKI DO POBRANIA:
uzasadnienie (36kB) word
podsumowanie (37kB) word

Aby przejść do uchwały należy kliknąć poniższy link :
uchwała

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (15 marca 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (15 marca 2012, 09:07:21)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (15 marca 2012, 12:46:12)
Zmieniono: dodanie linku do uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1393