OBWIESZCZENIE Z DNIA 10.01.2012 r.


Dąbrowa Chełmińska 10.01.2012 r.
 
                                                      
OBWIESZCZENIE
 
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach  nr 208/1, 208/5, 208/24 i 208/28 we wsi Gzin obręb geodezyjny Gzin Górny, Gmina Dąbrowa Chełmińska. 
 
W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 20.01.2012 r. w godzinach urzędowania.
 

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (10 stycznia 2012)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (11 stycznia 2012, 11:35:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1090