OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 28.12.2011 R.


Dąbrowa Chełmińska 28.12.2011 r.
 
                                                    
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 
 
 
            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2011 r. została wydana na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska decyzja administracyjna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie budynku usług kultury i oświaty oraz remizy OSP  o garaż na samochód OSP (wóz strażacki) z zapleczem socjalnym oraz pomieszczenia biblioteki szkolnej wraz z przebudową części istniejącej na działkach nr 311/6, 310/3, 311/13, 311/14, 311/12, 311/9, 311/10, 311/17 we wsi Czarże obręb geodezyjny Czarże, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
____________________________________________________________________________________ 
 
              W dniu  13.01.2012 r. wpłynęło odwołanie od w/w decyzji  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.
Dnia 10.02.2012 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy utrzymało w mocy w/w decyzję Wójta Gminy.

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (28 grudnia 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (28 grudnia 2011, 11:38:18)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (1 marca 2012, 14:31:36)
Zmieniono: dodanie informacji o odwołaniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 981