Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 9.12.2011 r.


Dąbrowa Chełmińska, 2011-12-09
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 
 
            Zgodnie z art. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.], zawiadamiam,. że w dniu 7.12.2011 r. zostało wszczęte na wniosek P. Andrzeja Waśniewskiego reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe Małgorzata i Andrzej Waśniewscy  działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej niskiego napięcia na działkach nr 21, 201, 205/2, 207/1, 208/28 obręb geodezyjny Gzin Górny  dla zasilania budynków mieszkalnych na działkach  nr 208/1, 208/5, 208/24 i 208/28 obręb Gzin Górny w miejscowości Gzin gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 
                                                                                               

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (9 grudnia 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (9 grudnia 2011, 09:39:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1286