OBWIESZCZENIE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 16.11.2011


Dąbrowa Chełmińska 16.11.2011 r.
 
                                                    
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 16.11.2011 r. została wydana na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska decyzja administracyjna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na  budowie napowietrznej izolowanej linii kablowej oświetlenia drogowego drogi gminnej 050501C w miejscowości Janowo na nieruchomości  ozn. nr ewid. 34/2 i 69/2 w obrębie Janowo, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (16 listopada 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (17 listopada 2011, 08:43:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 908