Decyzja decyzja administracyjna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia kablowa oświetlenia drogowego w Janowie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 16.11.2011 r. została wydana na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska decyzja administracyjna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie napowietrznej izolowanej linii kablowej oświetlenia drogowego drogi gminnej 050501C w miejscowości Janowo na nieruchomości  ozn. nr ewid. 34/2 i 69/2 w obrębie Janowo, gm. Dąbrowa Chełmińska.

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (16 listopada 2011)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (16 listopada 2011, 14:12:36)

Ostatnia zmiana: inż. Sławomir Zieliński (16 listopada 2011, 14:18:19)
Zmieniono: przeniesienie, korekta tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1259