OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 287.10.2011 R.


Dąbrowa Chełmińska 28.10.2011 r.
 
                                                    
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 28.10.2011 r. została wydana na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska decyzja administracyjna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie istniejącej drogi gminnej nr 050508 C relacji Nowy Dwór – Boluminek o zatokę parkingową o nawierzchni utwardzonej asfaltowej wraz z wydzieleniem gruntu o powierzchni 1129 m2 na części działki nr 58/2 we wsi Boluminek obręb geodezyjny Bolumin, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (28 października 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (28 października 2011, 11:47:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1691