OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO Z DNIA 17.10.2011R.


Dąbrowa Chełmińska 17.10.2011 r.
 
                                                    
 
 
OBWIESZCZENIE  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
 
           Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowie istniejącej drogi gminnej nr 0505508C  Nowy Dwór -Boluminek  o zatokę parkingową o nawierzchni utwardzonej asfaltowej wraz z wydzieleniem gruntu o pow. 1129 m2   na działce nr 58/2 obręb ewidencyjny Bolumin w miejscowości Boluminek gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji do  dnia 27.10.2011 r. w godzinach urzędowania.
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (17 października 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (18 października 2011, 13:25:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1066