Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 21.09.2011 r. zostało wszczęte na wniosek P. mgr inż. Radosława Ciechackiego Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska działającego w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę istniejącej drogi gminnej nr 0505508C  Nowy Dwór -Boluminek  o zatokę parkingową o nawierzchni utwardzonej asfaltowej wraz z wydzieleniem gruntu o pow. 1129 m2   na działce nr 58/2 obręb ewidencyjny Bolumin w miejscowości Boluminek gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.  

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (23 września 2011)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (23 września 2011, 11:55:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1463