OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie sieci energetycznych [...]

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 21 września 2011 r. została wydana na rzecz Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Kąpielowa 6,  85-513 Bydgoszcz decyzja administracyjna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci energetycznych SN 15 kV, nn 0,4kV, słupowej stacji transformatorowej oraz złącza SN 15kV na działkach nr 201 i 5/17 oraz budowie złączy kablowo-pomiarowych na działkach, 5/6, 5/8, 5/10, 5/11, 5/12, 5/14, 5/15, 5/18/ 5/19 obręb Gzin Górny  z przebudową istniejącej linii napowietrznej na działkach nr 52/2 obręb geodezyjny Czemlewo  i 5/29 obręb Gzin Górny we wsi Gzin gm. Dąbrowa Chełmińska w celu włączenia jej do projektowanej w/w słupowej stacji transformatorowej.

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (21 września 2011)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (22 września 2011, 20:35:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1558