OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 21 września 2011 r. została wydana na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska decyzja administracyjna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku remizy OSP i usług kulturalno-oświatowych na działkach nr 311/6, 310/3, 311/13, 311/14, 311/12, 311/9, 311/10, 311/17 we wsi Czarże obręb geodezyjny Czarże, gm. Dąbrowa Chełmińska.

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (21 września 2011)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (21 września 2011, 16:22:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1437