Przyjęcie uchwały sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

informuję
o przyjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska w dniu 17 lutego 2011 r. uchwały nr IV/23/11  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 290/2, 290/3, 290/4, 290/5 obręb geodezyjny Ostromecko we wsi Nowy Dwór, gm. Dąbrowa Chełmińska.

Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej – pokój nr 13 oraz na stronie internetowej gminy.

Uzasadnienie (97kB) pdf
Podsumowanie (104kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (5 września 2011)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (5 września 2011, 11:41:31)

Ostatnia zmiana: inż. Sławomir Zieliński (7 września 2011, 12:57:12)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1577