OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 26.07.2011 r. została wydana na rzecz POLKOMTEL S.A. ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa decyzja administracyjna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS BT 41214 wraz z zasilaniem na działkach nr 63/3 i 63/4 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska przy ul. Fermowej obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, gm. Dąbrowa Chełmińska.

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki (26 lipca 2011)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (26 lipca 2011, 15:52:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2199