OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 2011-07-12


Dąbrowa Chełmińska 12.07.2011 r.
                                         
 
OBWIESZCZENIE
 
o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.]  zawiadamiam, że w dniu 12.07.2011 r. zostało wszczęte na wniosek P. mgr inż. Radosława Ciechackiego Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska działającego w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku remizy OSP i usług kulturalno – oświatowych na działkach Nr 311/6, 310/3, 311/13, 311/14, 311/12, 311/9, 311/10, 311/17 obręb geodezyjny Czarże we wsi Czarże przy ul. Chełmińskiej Nr 66.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .
 
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (12 lipca 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (12 lipca 2011, 14:41:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1611