OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 06.06.2011R.

Dąbrowa Chełmińska 6.06.2011 r.
 
                                                    
 
OBWIESZCZENIE
 
o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.]  zawiadamiam, że w dniu  30.06.2011 r. zostało wszczęte na wniosek P. Wioletty Doniec działającej  w imieniu i na rzecz POLKOMTEL Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie ul. Postępu 3 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na budowę stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS BT 41214 z zasilaniem na działkach Nr 63/3 i 63/4 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska we wsi Dąbrowa Chełmińska przy ul. Fermowej.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Gminny Komisarz Spisowy (6 czerwca 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (6 czerwca 2011, 10:42:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1245