OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z DNIA 22.03.2011.


Dąbrowa Chełmińska, dnia 22.marca 2011 r.
 
 
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz podjętej przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXIII/261/10 z dnia 24 lutego 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemlewo i Czarże w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1601C Dąbrowa Chełmińska – Kokocko i drogi gminnej Nr 050501C Nowy Dwór-Gzin w gminie Dąbrowa Chełmińska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 marca 2011 r. do 29 kwietnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 w godz. od 8:00 do 14:00, pok. Nr 13
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 o godz. 13:00  pok. Nr 18

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2011 r. 
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (21 marca 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (21 marca 2011, 09:02:27)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (21 marca 2011, 09:09:17)
Zmieniono: KOREKTA ZAPISU FORMATU GODZIN

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1134