OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 18.03.2011R.


Dąbrowa Chełmińska 18.03.2011 r.
 
                                                    
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.]  zawiadamiam, 16.03.2011r. zostało wszczęte na wniosek Lecha Drzewieckiego Dyrektora ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator sp. z o.o.  postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n.n. 0,4 kV, zabudowie słupa przelotowego P-ZW 10,5/2,5 na działce Nr 298 oraz złącza kablowo- pomiarowego na działce nr 294/2 obręb Ostromecko we wsi Reptowo.  
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (18 marca 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (18 marca 2011, 12:13:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1139