OGŁOSZENIE Z DNIA 21.02.2011 R.


Dąbrowa Chełmińska 21.02.2011 r.
 
                                                    
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na nieruchomości oznaczonej nr działki 298 obręb geodezyjny Ostromecko we wsi Reptowo.  
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji do dnia 28.02.2011 r. w godzinach urzędowania.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (21 lutego 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (22 lutego 2011, 12:01:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1040