OBWIESZCZENIE ZP.6733.1.1.2.2011.TŁ


Dąbrowa Chełmińska 2.02.2011r.
 
                                                    
 
ZP.6733.1.1.2.2011.TŁ
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV na działkach 69 i 74/9  we wsi Gzin Dolny obręb geodezyjny Gzin Dolny, Gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji do  dnia 14.02.2011 r. w godzinach urzędowania.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (2 lutego 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (8 lutego 2011, 10:28:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1057