OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 4.01.2011 r. zostało wszczęte na wniosek P. Adama Mike właściciela firmy BT „POLMITUR” – Adam Mike  z siedzibą ul. Władysława Piórka 3 w Bydgoszczy  działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV na działkach 69 i 74/9  obręb geodezyjny Gzin Dolny.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (5 stycznia 2011)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (5 stycznia 2011, 15:35:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1273