OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-przewód wodociągowy

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 21.12.2010 r. została wydana dla Pana Jarosława Pauszek zamieszkałego przy ul. Myśliwskiej 9, 86-032 Niemcz działającego w imieniu Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska, decyzja administracyjna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie przewodu wodociągowego na działkach o nr ew. 331, 283, 289/1 we wsi Nowy Dwór obręb geodezyjny Ostromecko, gm. Dąbrowa Chełmińska

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (21 grudnia 2010)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (21 grudnia 2010, 11:20:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1794