OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI WSI NOWY DWÓR

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowy Dwór
 
           
    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717;  z późn. zm. z  2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 i z 2010 r. Nr 24, poz. 124,   Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871 i Nr 149, poz. 996), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwały Nr XXXVII/300/10 z dnia 3 września 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowy Dwór.
Granica obszaru objętego w/w planem przebiega następująco: od południa granicą terenu zamkniętego – terenem PKP, od zachodu -  śladem drogi dojazdowej, granicami działek nr 271/13 i 271/14 obręb geodezyjny Ostromecko, od północnego zachodu – drogą wojewódzką nr 551, od północnego wschodu drogą gminną – granicą działki nr 336 obręb geodezyjny Ostromecko wraz z niezbędnym kołnierzem dla poszerzenia tej drogi, od północy drogą dojazdową wewnętrzną  - granicą działki nr 271/60 obręb geodezyjny Ostromecko, od wschodu – granicą obszaru zabudowanego (niezbędnego dla prawidłowego zainwestowania).
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
 
Wnioski do planu miejscowego mogą być składane w terminie do dnia 10 stycznia 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.  
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (26 października 2010)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (16 grudnia 2010, 10:41:24)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (17 grudnia 2010, 07:44:10)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1586