OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 17.08.2010r. r.


Dąbrowa Chełmińska 17.08.2010r.
 
                                                    
 
7331-I-8/1/2/1/10
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowo – napowietrznej SN oraz linii kablowej n.n. 0,4 kV na działce Nr 12 obręb geodezyjny Ostromecko we wsi Strzyżawa w celu zasilania działek nr 13/1, 13/2, 13/3, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/6 15/7 15/8, 15/9, 15/10 i 15/11obręb geodezyjny Ostromecko we wsi Strzyżawa.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji do  dnia 27.08.2010 r. w godzinach urzędowania.
 
 
 
 
                                                                                                

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (17 sierpnia 2010)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (18 sierpnia 2010, 13:34:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1005