OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.]  zawiadamiam, że w dniu  13.07.2010 r. zostało wszczęte na wniosek P. Antoniego Lipińskiego reprezentującego firmę „VOLT-AMPER” projektowanie, nadzory, kosztorysy i wykonawstwo w budownictwie ul. Łomżyńska 49/27 w Bydgoszczy działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowo – napowietrznej SN oraz linii kablowej n.n. 0,4 kV na działce Nr 12 obręb geodezyjny Ostromecko we wsi Strzyżawa w celu zasilania działek nr 13/1, 13/2, 13/3 i istniejących 15/*
    
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (19 lipca 2010)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (19 lipca 2010, 14:39:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1287