OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 31.03.2010


Dąbrowa Chełmińska 31.03.2010r.
 
                                                      
OBWIESZCZENIE
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 
 
            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 31.03.2010 r. została wydana dla Pana Jerzego Mączko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Aglomeracji Bydgoskiej Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 15, decyzja administracyjna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Dąbrowa Chełmińska polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działkach nr ew. 122/1, 373, 374, 371/13 i 368 oraz kolektora tłocznego na działkach nr ew. 122/1 i 368 i przepompowni (tłoczni) ścieków  na działce o nr ew. 368 obręb geodezyjny Ostromecko we wsi Nowy Dwór w ramach realizacji inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej gmin ościennych miasta Bydgoszczy.
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (31 marca 2010)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (31 marca 2010, 08:09:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1230