OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 31.03.2010r. r.


Dąbrowa Chełmińska 31.03.2010r.
 
                                                 
OBWIESZCZENIE
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 
 
            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 31.03.2010 r. została wydana dla Pana Jerzego Mączko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Aglomeracji Bydgoskiej Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 15, decyzja administracyjna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Dąbrowa Chełmińska polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działkach nr ew. 80/1, 22/2, 21/2 i 31/2 oraz przepompowni (tłoczni) ścieków na działce nr ew. 21/2 i kolektora tłocznego na działkach nr ew. 21/2 i 31/2 obręb geodezyjny Bolumin we wsi Boluminek, w ramach realizacji inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej gmin ościennych miasta Bydgoszczy.
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (31 marca 2010)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (31 marca 2010, 08:07:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1546