OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA DLA CZĘŚCI WSI CZEMLEWO I CZARŻE.


OGŁOSZENIE
                                   WÓJTA GMINY DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Czemlewo i Czarże w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1601C Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Kokocko i drogi gminnej nr 050501C Nowy Dwór - Gzin w gminie Dąbrowa Chełmińska
 
           
            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717;  z późn. zm. z  2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 i z 2010r. Nr 24, poz. 124), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwały Nr XXXIII/261/10 z dnia 24 lutego 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Czemlewo i Czarże w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1601C Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Kokocko i drogi gminnej nr 050501C Nowy Dwór - Gzin w gminie Dąbrowa Chełmińska.
Granica obszaru objętego w/w planem przebiega następująco: od południa drogą gminną Nr 050501C - działka Nr 61, działką Nr 23 obręb geodezyjny Czemlewo, od zachodu  granicą działek Nr 23, 24/2 i 24/1 do granicy drogi dojazdowej - działki Nr 60 obręb geodezyjny Czemlewo, zachodnią granicą drogi dojazdowej Nr 397/2 obręb geodezyjny Czarże, od północy przez części działek Nr 261 i 263/6 obręb geodezyjny Czarże, od zachodu granicą działek Nr 263/10, 263/9 i 263/7 obręb geodezyjny Czarże, od północy granicą działek Nr 263/7 i 263/4 obręb geodezyjny Czarże, od wschodu granicą drogi powiatowej Nr 1601C – działka Nr 363/1 obręb geodezyjny  Czarże.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska w terminie do dnia 23 kwietnia 2010 r. 
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (17 marca 2010)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (17 marca 2010, 10:00:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1897