OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 25.02.2010 R.


Dąbrowa Chełmińska 25.02.2010 r.
 
                                                    
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.], zawiadamiam, że w dniu 19.02.2010 r. zostało wszczęte na wniosek Jacka Olszewskiego Prezesa Zarządu Firmy „PRO-Immobilia” Sp. z o.o. w Dąbrowie Chełmińskiej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej n.n. 0,4kV wraz ze złączem kablowym ZK-4a+5TL na działkach Nr 289/1 i 334/7 obręb geodezyjny Ostromecko we wsi Reptowo.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (25 lutego 2010)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (25 lutego 2010, 13:25:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1182