OBWIESZCZENIE O LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO Z DN. 9.02.2010


Dąbrowa Chełmińska 9.02.2010 r.
 
                                                    
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. zawiadamiam, że w dniu  21.12.2009 r. zostało wszczęte na wniosek P. Jerzego Mączko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Aglomeracji Bydgoskiej Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 15, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działkach nr 122/1, 373, 374, 371/13 i 368 oraz kolektora tłocznego na działkach nr 122/1 i 368 i przepompowni ścieków                 ( tłoczni)  na działce nr 368 obręb geodezyjny Ostromecko we wsi Nowy Dwór w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej gmin ościennych miasta Bydgoszczy”.
 
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .
 
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (9 lutego 2010)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (9 lutego 2010, 15:17:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1091