OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 9.02.2010R.


Dąbrowa Chełmińska 2.02.2010 r.
 
                                                    
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. zawiadamiam, że w dniu  21.12.2009 r. zostało wszczęte na wniosek P. Jerzego Mączko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Aglomeracji Bydgoskiej Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 15, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce nr 210/1 obręb geodezyjny Ostromecko oraz na działkach nr 83/1 i 87 obręb geodezyjny Wielka Kępa oraz kolektora tłocznego i przepompowni ścieków ( tłoczni)  na działce nr 87 obręb geodezyjny Wielka Kępa we wsi Mozgowina w ramach realizacji inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej gmin ościennych miasta Bydgoszczy.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (9 lutego 2010)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (9 lutego 2010, 15:07:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1747