OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 8.02.2010 R.


Dąbrowa Chełmińska 8.02.2010 r.
 
                                                    
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.]  zawiadamiam, że w dniu  20.01.2010 r. zostało wszczęte na wniosek P. Jerzego Mączko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Aglomeracji Bydgoskiej Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 15, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działkach  nr 80/1, 31/2, 22/2 i 21/2, kolektora tłocznego na działkach nr 21/2 i 31/2 oraz przepompowni ścieków   ( tłoczni)  na działce nr 21/2 oraz obręb geodezyjny Bolumin we wsi Boluminek w ramach realizacji inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej gmin ościennych miasta Bydgoszczy.
 
 
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .
 
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (8 lutego 2010)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (8 lutego 2010, 14:53:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1477