Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 25.01.2010 r. została wydana na rzecz ENEA Operator Rejon Dystrybucji Bydgoszcz decyzja administracyjna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie linii kablowo - napowietrznej SN-15 kV relacji linia napowietrzna 220 kV – linia napowietrzna 15 kV kierunek ST „Mozgowina 1” na działkach nr 57 i 58 obręb geodezyjny Wielka Kępa, gm. Dąbrowa Chełmińska,

treść - do druku (129kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (25 stycznia 2010)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (27 stycznia 2010, 21:36:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1419