OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Dąbrowa Chełmińska 14.12.2009r.
 
                                                    
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 14.12.2009 r. została wydana dla Pana Marka Galińskiego – PROJEKTOWANIE  z siedzibą: Osiedle Bolesława Śmiałego 16D/28, 60-682 Poznań działającego w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska decyzja administracyjna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej i wymianie części sieci wodociągowej z przyłączami  w m. Dąbrowa Chełmińska.
Inwestycja obejmuje działki w m. Dąbrowa Chełmińska nr:
  • rejon ul. Bazowej – 327/3, 215/2, 215/5, 215/6, 215/8, 215/9, 115/2 LP (leśniczówka);
  • rejon ul. Targowej – 304 (ul. Targowa), 305/3, 67/1, 63/1, 64/1, 66/1 (ul. Fermowa),  59/1, 59/2, 63/4, 63/3;
  • rejon ul. Chełmińskiej – 307/3 (droga wojewódzka – ul. Chełmińska) na odcinku od dz. nr 329 (ul. Przemysłowa) do działki nr 70/4 oraz nr 201/5 (piekarnia).
                                                                                                 
                                                                                                
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (14 grudnia 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (14 grudnia 2009, 14:46:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1364