OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Dąbrowa Chełmińska 26.11.2009r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 
 
 
Zgodnie z art. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.], zawiadamiam, że w dniu 25.11.2009 r. zostało wszczęte na wniosek P. Agnieszki Szczuraszek-Kostenckiej właściciela Biura Inżynierii Drogowej s. c. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Rekinowa 27/2 działającej w imieniu i na rzecz Starosty Bydgoskiego postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim – odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 551 w miejscowości Nowy Dwór na części działki Nr 368 obręb geodezyjny Ostromecko i w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na części działki Nr 5 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .
                                                                                                 
                                                                                               
 
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (26 listopada 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (26 listopada 2009, 14:44:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1370