OBWIESZCZENIE O LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 28.10.2009 R.


Dąbrowa Chełmińska 28.10.2009r.
 
                                                    
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. zawiadamiam, że w dniu 28.10.2009 r. została wydana na rzecz ENEA Operator Rejon Dystrybucji Bydgoszcz decyzja administracyjna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej Sn15kV na działkach Nr 69, 98, 99, 100 i 101 obręb geodezyjny Gzin Dolny, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .
 
 
 
 
                                                                                                 
                                                                                               
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (28 października 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (29 października 2009, 09:47:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1033