OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z DN. 18.09.2009 R.


Dąbrowa Chełmińska 18.09.2009r.
 

 
 
OBWIESZCZENIE
 
o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu  17.09.2009 r. zostało wszczęte na wniosek P. Marka Galińskiego reprezentującego firmę „projektowanie mgr inż. Marek Galiński z siedzibą w Poznaniu działającego w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej i wymianie części sieci wodociągowej z przyłączami.
 
Obszar objęty inwestycją znajduje się w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Chełmińska w rejonie ulicy Bazowej na działkach  nr 327/3, 215/2, 215/5, 215/6, 215/8, 215/9, 115/2LP, w rejonie ulic Targowej i Fermowej na działkach nr 304, 305/3, 67/1, 63/1, 64/1, 66/1, 59/1, 59/2, 63/4, 63/3 oraz w  rejonie ulicy Chełmińskiej na działkach nr 307/3, 201/5. 
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .
 
 
 
 
                                                                                                
                                                                                                
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (18 września 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (21 września 2009, 09:20:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1275