Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w Wałdowie Królewskim dla obszaru ograniczonego: od południa drogą gminną lokalną – działka Nr 87obręb geodezyjny Wałdowo Król., od wschodu drogą gminną dojazdową – działka Nr 8/1 oraz w celu regulacji przebiegu tej drogi –część działki Nr 24/2 wraz z przyległą działką Nr 25/6 obręb geodezyjny Bolumin, od północy drogą gminną dojazdową – działka Nr 23/1 obręb geodezyjny Bolumin oraz granicą lasu – działkami Nr 87/1LP, 88/1LP i 88/2LP obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, od zachodu granicą lasu – działka Nr 89/1LP obręb geodezyjny Ostromecko.
 
 
            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717;  z późn. zm. z  2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwały Nr XXIV/205/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wałdowie Królewskim dla obszaru ograniczonego: od południa drogą gminną lokalną– działka Nr 87 obręb geodezyjny Wałdowo Król., od wschodu drogą gminną dojazdową  - działka Nr 8/1 oraz w celu regulacji przebiegu tej drogi - część działki Nr 24/2 wraz z przyległą działką Nr 25/6 obręb geodezyjny Bolumin, od północy drogą gminną dojazdową – działka Nr 23/1obręb geodezyjny Bolumin oraz granicą lasu – działkami Nr 87/1LP, 88/1LP i 88/2LP obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, od zachodu granicą lasu - działka Nr 89/1LP obręb geodezyjny Ostromecko.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska w terminie do dnia 28 sierpnia 2009 r.   
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

do wydruku (209kB) plik

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (28 lipca 2009)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (28 lipca 2009, 11:28:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1930