OBWIESZCZENIE O Z DNIA 22.05.2009 R.


Dąbrowa Chełm. 2009-05-22
 
7331-I-3/3/09
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z Dąbrowy Chełmińskiej do Nowego Dworu w gminie Dąbrowa Chełmińska na działkach nr 4, 8/2, 297/2, 297/3, 8/1, 13/15, 18/1 i 299 w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Chełmińska  informuję, że został zebrany materiał dowodowy  w powyższej sprawie.  
Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 3.06.2009r. w godzinach urzędowania.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (22 maja 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (22 maja 2009, 14:49:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1170