OGŁOSZENIE 7331-I-7/08-1/1/2/09


Dąbrowa Chełm. 2009-04-06
 
 
 
7331-I-7/08-1/1/2/09
 
 
Ogłoszenie
Wójta Gminy Dąbrowa Chełm.
 
 
         W nawiązaniu do prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej (rurociąg sanitarny tłoczny) odprowadzającej ścieki z Dąbrowy Chełmińskiej do Nowego Dworu w gminie Dąbrowa Chełmińska informuję, że został zebrany materiał dowodowy  w powyższej sprawie.  
Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 14.04.2009r. w godzinach urzędowania.
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (6 kwietnia 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (6 kwietnia 2009, 15:23:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1523